Thiết kế Menu cho nhà hàng Nhật Bản. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số HOTLINE: 0946.633.220.

Khách hàng: Nhà hàng Nhật Bản Sake

Dự án: Thiết kế menu

Giám đốc quản lý: Moon Bùi

Related projects