NQDesign.vn xin gửi tới quý khách một vài hình ảnh tham khảo của 1 góc hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty Hàng hải T.V.T Marine ltd,.

Nếu quý khách đang có nhu cầu thiết kế một số ấn phẩm như Namecard, Brochure, Catalogue sản phẩm , Hồ sơ năng lực, Báo cáo thường niên, Tờ rơi, tờ gấp; Hay Logo thương hiệu& cả một hệ thống nhận diện thương hiệu, một kế hoạch truyền thông, PR thương hiệu và đưa doanh nghiệp thoát khủng hoảng.

Xin liên hệ với NQDesign chúng tôi với số HOTLINE: 0946633220

Và dưới đây mời quý khách tham khảo bộ sản phẩm của một khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp thiết bị hàng hải tại Thành phố Hải Phòng:

Khách hàng: Công ty Hàng hải T.V.T Marine ltd

Dự án: Thiết kế Catalogue

Giám đốc quản lý: Moon Bùi