Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng

Client: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng Task: Design Creative direction: Moon Bùi Designer: Moon Bùi NQDesign hân hạnh được thiết kế toàn bộ nhận diện thương hiệu trên ấn phẩm quảng cáo cho bệnh viện Đa Khoa Quốc tế & hệ thống biển quảng cáo cũng như quản trị & Thiết kế giao diện website…