Tôi hài lòng với các dịch vụ thiết kế của NQ. Thiết kế rất chuyên nghiệp mang phong cách hiện đại.