NQDesign.vn xin gửi tới quý khách một vài hình ảnh tham khảo của thiết kế hồ sơn năng lực công ty xây lắp Hạ Long.

Nếu quý khách đang có nhu cầu thiết kế một số ấn phẩm như Namecard, Brochure, Catalogue sản phẩm, Hồ sơ năng lực, Báo cáo thường niên, Tờ rơi, tờ gấp; Hay Logo thương hiệu & cả một hệ thống nhận diện thương hiệu, một kế hoạch truyền thông, PR thương hiệu và đưa doanh nghiệp phát triển. Xin liên hệ với NQDesign chúng tôi với số HOTLINE: 0946633220

Khách hàng: Công ty Xây lắp Hạ Long

Dự án: Thiết kế hồ sơ năng lực

Giám đốc quản lý: Moon Bùi