Công ty Công ty Kim Khí Hải Phòng là một khách hàng thường xuyên của công ty thiết kế NQ. Chúng tôi rất hân hạnh vì đã hợp tác với một đối tác chuyên nghiệp như vậy.

Liên hệ với NQDesign để thiết kế Catalogue, ấn phẩm Brochure, Tờ rơi, tờ gấp, Hồ sơ năng lực, Profile, báo cáo thường niên. Xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp số 1 tại Hải Phòng.

Khách hàng: Tổng công ty Bảo đảm hàng hải Miền Bắc – MSN

Dự an: Thiết kế hồ sơ năng lực

Giám đốc quản lý: Moon Bùi