Hệ thống hỗ trợ khách hàng rất tốt, chúng tôi luôn hài lòng khi các nhân viên của NQDesign nhiệt tình hỗ trợ và giải đáp khi khách hàng có thắc mắc.