Chúng tôi hết sức hài lòng với dịch vụ và giá thành của NQ. Chất lượng sản phẩm rất xứng tầm với những gì chúng tôi bỏ ra.